Utbildning i fordonsekonomi

Om utbildningen

Genomgång av samtliga delar som krävs för att få en helhetsbild av fordonsparkens kostnader.

För vem?

Inköpare/inköpschef och upphandlare. Även relevant för ekonom/ekonomichef och controller. Utbildningen genomförs separat för respektive organisation.

Utbildningens mål

Skapa en förståelse överf vad fordonskostnader består av och hur dessa kan påverkas. Få kunskap om vilka parametrar/ funktioner som är viktiga att ha med i nya avtal.

Innehåll

Dag 1 – Hur arbetar jag idag och vad driver kostnader för mina fordon

 • Genomgång av nuläge

  • Min vardag – genomgång av formulär som har fyllts i innan utbildningen
  • Budgetstyrning – hur sätter vi vår budget för våra fordon?
  • Mål – vad är våra mål med fordonsparken?
  • Strategi – Vilken strategi har vi för att ta oss dit?
  • Avtal – vilka avtal har vi och hur har vi förhandlat fram dessa?
 • Utmaningar fordon

  • Varför kostar mina fordon som de gör?
  • Vad kan avvika mot budget?
 • Resursutnyttjande

  • Vad driver fordonskostnader?
  • Finansieringsformer
 • TCO

  • Vad består en TCO av?
  • Vad kan skilja i en TCO beräkning?
  • Hur ska vi jobba med TCO beräkningar?

Dag 2 – Börja arbeta proaktivt

 • Baseline

  • Vad består baseline av?
  • Varför vill man veta sin baseline?
 • Avtal – kravställan

  • Vad är viktigt vid kravställan av ett avtal kopplat till vår fordonspark?
 • Resursoptimering

  • Vad är resursoptimering?
  • Vilka verktyg finns att tillgå?
  • Hur skall vi jobba med resursoptimering framåt?
 • Bilpolicy

  • Varför ska man ha en bilpolicy?
  • Vad ska en bilpolicy innehålla?
 • Vägen framåt

  • Våra rekommenderade priotieringar i ert fortsatta fordonsarbete

Omfattning och tider

 • Två tillfällen:

  • 08:00-12:00
  • 08:00-12:00
 • Slutprov (valfritt)

Hemläxa till deltagarna kommer att utdelas mellan tillfällen.

Kostnad

20 000 kr ex moms för upp till 5 deltagare.

25 000 kr ex moms för upp till 10 deltagare.

Hör av er för mer information!