Dags för fordonsutbildning – ta kontroll över er fordonspark

Fordon är ofta ett ämne som man inte engagerar sig i tillräckligt. Anledningen ofta till det är att det är komplext och tar lång tid att sätta sig in i, ofta är det svårt att veta i vilken "ände" man ska börja. Vi på Fleet360 vill hjälpa er att komma igång.

Med start i höst erbjuder vi två utbildningar i syfte att optimera ert dagliga arbete samt analysera information avseende användande och kostnader kopplat till fordon.

Vi vet från tidigare erfarenheter att tiden spenderad på dagliga fordonsmoment kan reduceras med 50% med rätt information och kunskap. Dessutom kan man omgående hitta kostnadsbesparingar motsvarande åtminstone 10% av aktuella fordonskostnader. För en organisation med 200 fordon innebär detta en kostnadsreducering med ungefär 2 000 000 SEK årligen.

Vår målsättning med utbildningarna

Målsättningen med utbildningarna är att:

  • Ni som arbetar med fordonsfrågor löpande ska efter utbildningen kunna effektivisera er vardag, på ett enklare sätt få en bättre kontroll samt hitta tid till det arbete vi anser att man bör lägga fokus på – det proaktiva fordonsarbetet.
  • Ni som arbetar med uppföljning av kostnader samt kommande inköp och upphandling skall ha en ökad förståelse av vilka parametrar som tillsammans genererar fordonets totala kostnader. Vad som är viktigt att tänka på när man tittar på bilens nyttjande och inför en kommande upphandling av hela eller delar av era fordon.

Välkommen att höra av er till oss vid frågor eller funderingar!

Kurser